• Wymiany/Zwroty/Reklamacje

ZWROT PRODUKTU

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia odstąpienia umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Aby zwrot był skuteczny, towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne pudełko. 

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: KOTAMY Magdalena Fera ul. Klonowa 8, 82-200 Malbork, załączając do przesyłki wydrukowany formularz zwrotu.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu bez kosztów jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument został poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową o wprowadzeniu zwrotu o danym numerze zamówienia do systemu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kotamy.com

 4. W powyższej pisemnej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia produktu z pokazaną wadą.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje na podany adres e-mail gotowy formularz zwrotów/reklamacji w formie PDF wraz z potwierdzeniem zamówienia. 

Gotowy formularz należy odesłać na e-mail:
biuro@kotamy.com

sklep@kotamy.com 

W razie pytań prosimy o kontakt:
biuro@kotamy.com
sklep@kotamy.com

tel: 666 999 774